BLÅSMASKINER

Lösningar för låga tryck och höga flöden

Lågtryckskompressorer eller blåsmaskiner är rätt lösning när produktionen inte kräver högre tryck än ca 2,5 bar.

En blåsmaskin komprimerar luft som sugs in men gör detta till ett lägre tryck än en kompressor. Blåsmaskinen används i princip som en stor fläkt för att skapa ett kontinuerligt luftflöde som används i olika applikationer inom industrin och andra verksamheter.

Blåsmaskiner används bland annat inom följande verksamheter:

  • Reningsverk
  • Cementproduktion
  • Pneumatiska transporter
  • Akvakultur / Vattenbruk
  • Textilindustri
  • Livsmedelsindustri
  • Gruvindustri
  • Torkning och kylning

Ett lågt tryck och högt flöde passar t.ex. bra för att syresätta vatten i fiskodlingar. Man kan också blåsa in bubblor för att hålla vatten i rörelse vid reningsverk eller hamnar som måste vara isfria. Blåsmaskiner kan också transportera material t.ex. fylla pelletspannor.

Det finns blåsmaskiner med olika konstruktionsprinciper, skruvblås- eller lobblåsmaskiner.

Skruvblåsmaskiner

En skruvblåsmaskin levererar stora kontinuerliga volymflöden, har ett brett kontrollområde och en stabil och energieffektiv drift med låga underhållskostnader. Skruvblåsmaskinen är en bra lösning i applikationer där man vill hålla nere energikostnaderna. Den initiala investeringskostnaden är oftast högre än för andra lösningar men energikostnaderna brukar bli lägre, ibland så mycket som 30% lägre energikostnader. En annan fördel är att underhållskostnaderna för en skruvblåsmaskin är lägre än för en traditionell blåsmaskin.

Lobblåsmaskiner

Lobblåsmaskiner bygger på gammal och välbeprövad teknik. Tekniken togs fram redan under 1800-talet av bröderna Roots som är upphovsmän till rootskompressorn. Lobblåsmaskiner är robusta och tåliga och används därför ofta i tuffa miljöer. Fördelarna med denna typ av blåsmaskin är att de är hållbara och har ett lägre inköpspris än exempelvis skruvblåsmaskiner. Lobblåsmaskiner är dock dyrare i drift (på grund av låg verkningsgrad) samt har högre underhållskostnader.

Vilken typ av blåmaskin man väljer beror på förutsättningarna och vilket tryck och flöde som behövs. Samtliga blåsmaskiner från Atlas Copco är oljefria eftersom de flesta applikationer kräver oljefri tryckluft.

GITAB hjälper dig att välja rätt typ av blåsmaskin för den aktuella tillämpningen.

projekt_blas

Blåsmaskin syresätter svampen

Mycorena producerar ett veganskt protein, Promyc, med köttliknande struktur. Produkten produceras från en svamp i en jäsningsprocess ungefär som när man brygger öl.

En oljefri blåsmaskin syresätter bioodlingen under fermentationsprocessen. En vanlig kompressor skulle ge allt för högt tryck.

Vi har installerat en DZS 150P, en oljefri klopump med hög kapacitet som ger rätt tryck. Maskinen blåser in luft i en behållare med vatten där svampen växer.

Jag behöver hjälp att hitta rätt blåsmaskin till min produktion

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.